CLT

  • byggnad med flera våningar
  • ren byggplats
  • utmärkta brandsäkerhetsindikatorer

TILLVERKARE

CLT Profi

TEKNOLOGI

CLT är en industriellt tillverkad, massiv flerskiktsträpanel, som består av limmade vinkelräta plankor i planet, vilket resulterar i en hög strukturell hållbarhet och stabilitet i panelen.

CLT massiv träpanel passar väl i flervåningsbyggnader för golv-, vägg- och takkonstruktioner, eftersom den har en hög nivå av hållbarhet och stabilitet. 

REFERENSER

timmer är både ett traditionellt och modernt material som passar mycket bra med andra trendiga material som metall, tegelsten, betong eller glas.

Contact image
Language image

Kristaps Ceplis

organisationen "Zaļās mājas"

Signature