Utbildningsinstitutioner

Sedan  etablering av Lettlands träkonstruktionskluster, har dess verksamhet och resurserregelbundet inriktats på nära samarbete med utbildningsinstitutioner

-  studenterna introduceras till klustersmedlemmarnas produktionsanläggningar och  affärsspecifika.

Studenterna har fått praktikplatser på företag, samt ger klustersmedlemmarna  dem proaktivt föreläsningar om träkonstruktionsspecifika och utvecklingen och presenterar dem som potentiella studentjobb.

Vetenskapliga forskningsorganisationer testar olika innovativa produkter, deltar aktivt i klusterarbetet, för att tillhandahålla tillverkare deras idéer och upptäckter så fort som möjligt.

education

RTU

rtu@rtu.lv

ViA

info@va.lv