Om träklustret

About

STRUKTUR

Lettlands  träkonstruktionskluster grundades i början av 2012 och sammanförde mer än 20 trähusstillverkare, utbildnings- och forskningsinstitutioner och andra närstående företag. 

Klustret erbjuder alla  intressenter information om Lettlands  träkonstruktionsbransch, klusterföretag och deras kompetens och tillverkningskapacitet.

Klustrets dörrar är alltid öppna,  i fall ni väljer mellan lösningar eller tillverkare och ni  behöver information eller råd.

VISION

Klustret grundades för att  främja  företags samarbete i branschen samt för att

utveckla tillverknings- och exportmarknadernas potential.

Klustret är en affärsinriktad förening som prioriterarföretagsutvecklingen,  förvärv av nya marknader och expansion av befintliga marknader.

REFERENSER

timmer är både ett traditionellt och modernt material som passar mycket bra med andra trendiga material som metall, tegelsten, betong eller glas.

Contact image
Language image

Kristaps Ceplis

organisationen "Zaļās mājas"

Signature