Kontaktuppgifter

Klustret erbjuder information om Lettlands träbyggnadssektor och företag.  

Klustrets dörrar är alltid öppna, i fall ni väljer mellan lösningar eller tillverkare och ni behöver information eller råd.

contact

kontakta oss

adress: 98-38, Jānis Pliekšāns gatan, Jūrmala, LV-2015, Lettland
telefon: +371 26611663
e-post: gatis@woodhouses.lv
 

Egenskaper

Lettlands träkonstruktionskluster
adress: 98-38, Jānis Pliekšāns gatan, Jūrmala, LV-2015, Lettland
reg.nr.: 40008188386
bank: AS Swedbank, swift: HABALV22
konto: LV25HABA0551032787798