Lettiska träkonstruktionskluster

Nyheterna av projektet “Främjande av internationell konkurrenskraft i träkonstruktionskluster “ i november 2017.

Genom att främja träbearbetningsindustrin i Lettland och på utländska marknader har Lettlands träkonstruktionskluster utfört olika aktiviteter inom projektet  Främjande av internationell  konkurrenskraft i träkonstruktionskluster “ .


I september i år, deltog LKBK-ledaren G.Zamurs i “5th Cluster Matchmaking conference“  i Stuttgart, där han lärde sig nya kunskaper om klusteraktiviteter i andra länder, etablerade nya kontakter med nya samarbetspartners som möjliggör utvidgningen av Lettlands träkonstruktionskluster i framtiden och främjar LKBK i andra länder .


För att gå vidare med planerade aktiviteter i Lettlands träkonstruktionskluster, har man ingått ett avtal om förberedande av reklamartiklar som  främjar träkonstruktionsindustrin i relevanta publikationer i Sverige, samt har två publikationer utarbetats om klustermedlemmar och deras aktiviteter  som introducerar LKBK på den svenska marknaden.Man fortsätter att utveckla LKBK-hemsidan, så att från att vara en informativ webbplats, blir det en uppdaterad hemsida som ska fungera som marknadsplattform för Lettlands träkonstruktionsklustermedlemmar.Projektets totala budget är 488 220 EUR, inklusive samfinansiering av Europas Regionala utvecklingsfonder (85%) - 414 987 EUR. 


Projektet är planerat att genomföras till den 31 december år 2020.