Vitenskapelige institutter

Samarbeid med vitenskapsorganisasjoner er veldig viktig for eksistensen og utviklingen til hver klynge. Innovasjon og vekst av merverdien er ikke mulig uten vitenskap og iverksetting av nye teknologier og prosesser. 

Latvias tømmerbygningsklynge samarbeider tett med vitenskapelige forskningsorganisasjoner for å forbedre forsknings- og utviklingsprosesser hos medlemmer, skape og teste nye produkter og løsninger, samt for å forbedre prosesser og arbeid i klyngens bedrifter.

science

Koksnes un ķīmijas institūts

Bruno Andersons

brunoan@edi.lv

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts

Kārlis Būmanis

karlis.bumanis@e-koks.lv