Utdanningsorganisasjoner

Hvert år siden etableringen av Latvias tømmerbygningsklynge har det vært brukt aktiviteter og ressurser for samarbeid med utdanningsorganisasjoner – studenter blir informert om Latvias tømmerbygningsklynge, dens medlemmer og spesifikke opplysninger om bransjen.

Studenter har fått mulighet til praksiserfaring i klyngens bedrifter og klyngens medlemmer holder proaktivt forelesninger om spefifikk informasjon rundt tømmerbygg, utvikling og muligheter for arbeid i denne bransjen. 

Vitenskapelige forskningsorganisasjoner tester forskjellige innovative produkter, deltar aktivt i klyngens arbeid for å være sikre på at ideer og oppdagelser så fort som mulig kommer frem til produserende bedrifter.

education

RTU

rtu@rtu.lv

ViA

info@va.lv