Produsenter av
tømmerhus i Latvia

Produsenter av tømmerhus i Latvia har bevist det gode forholdet mellom produksjonspris og -kvalitet i hele Europa. Man kan finne passende partnere for ethvert behov innen for tømmerbygningssektoren.

producers

VIA-S houses

via-s@via-s.lv

Super bebris

Agris Kosītis

info@bebris.lv

DriveEco

Aļesja Zvejniece

alesja.zvejniece@driveeco.lv

Cross Timber Systems

Andris Dlohi

info@crosstimbersystems.com

F Grupa

Andris Turlajs

info@fgrupa.com

Timit

Edgars Sturmovičs

info@timit.lv

KPM

Imants Šiklovs

imants@kpmajas.lv

Pavasars

Inguss Pavasars

inguss@pavasars.lv

Warss+

Ivars Markovskis

warss@warss.lv

Ecolaft

Ivars Riekstiņš

ecolaft@inbox.lv

Ostby

Jānis Venteris

Byko Lat

Kārlis Birums

karlis.birums.jr@byko.lv

ZTC

Māris Avotiņš

home@ztc.lv

Vudis

Miks Kārkliņš

vudis@vudis.lv

Dores Fabrika SIA

Mikus Zībergs

mikus.zibergs@dores.lv

EHI

Normunds Sondors

normunds@ehi.lv

Nordic Homes

Pauls – Dzintars Kalniņš

dzintars@nchriga.lv

Hus.lv

Raimonds Bondars

info@hus.lv

Modulart

Raimonds Gusarevs

info@modulart.lv

3 Radi

Uģis Ķēbers

mail@3radi.lv

Husvik

Vita Brūvele

vita.bruvele@husvikhus.com