Tømmerbygningsklynge i Latvia

Nyheter av prosjektet ”Fremming av den internasjonale konkurranseevnen til tømmerbygningsklynger” i november 2017. 

For å popularisere tømmerbygninggindustri i det latviske og utenlandske markedet, har tømmerbygningsklyngen i Latvia har gjort flere tiltak innen for rammer av prosjektet ”Fremming av den internasjonale konkurranseevnen til tømmerbygningsklynger”.

Nyheter av prosjektet ”Fremming av den internasjonale konkurranseevnen  til tømmerbygningsklynger” i november 2017. 


For å popularisere tømmerbygninggindustri i det latviske og utenlandske markedet, tømmerbygnings klynge i Latvia har gjort flere tiltak innen for rammer av prosjektet ”Fremming av den internasjonale konkurranseevnen til tømmerbygningsklynger”.


I september i år deltok lederen av Latvias tømmerbygningsklynge G.Zamurs i ”5th Cluster matching conference” som ble arrangert i Stuttgart. I løpet av den fikk han nytt erfaring om hvordan klynger virker i andre land, mange nye kontakter ble dannet, som i fremtiden kommer til å åpne muligheten for utvikling av tømmerbygningsvirksomhet og for å popularisere tømmerbygningsklynger i andre land ved å oppnå nye samarbeidspartnere. 


Latvias tømmerbygnings klynge fortsetter å realisere sine aktiviteter med en kontrakt for reklameartikler om tømmerbygnings industri i bransjens aktuelle tidsskrifter, og to artikler om klyngens medlemmer og deres virksomhet har allerede blitt publisert for å popularisere tømmerbygningsklynger i det svenske markedet. 


Hjemmesiden til klyngen blir stadig oppdatert og forbedret, slik at den kan utvikle seg fra en rent informerende side til en moderne hjemmeside som er innstilt på markedsføring og som kan virke som en salgsplatform for medlemmer av Latvias tømmerbygningsklynge. 


Totalbudsjettet av prosjektet er på 488 220 EUR, bl.a. medfinansiering av Europas Regionale utviklingsfond (85%) + 414 987 EUR. 


Avslutning av prosjektet er planlagt på 31. desember 2020.