Houtbouwcluster van Letland

Actualiteiten van het project "Promotie van het internationale concurrentievermogen van de houtbouwcluster" van november 2017.

Door de promotie van de houtverwerkende industrie op de Letse en buitenlandse markten heeft het Letse houtbouwcluster verschillende activiteiten uitgevoerd in het kader van het project "Bevordering van het internationale concurrentievermogen van het houtbouwcluster".

Actualiteiten van het project "Promotie van het internationale concurrentievermogen van het houtbouwcluster" van november 2017.


Door de promotie van de houtverwerkende industrie op de Letse en buitenlandse markten heeft het Letse houtbouwcluster verschillende activiteiten uitgevoerd in het kader van het project "Bevordering van het internationale concurrentievermogen van het houtbouwcluster".


In september van dit jaar nam het hoofd van het houtbouwcluster van Letland de heer G. Zamurs deel aan de “5th Cluster Matchmaking Conference” in Stuttgart. Hij heeft daar nieuwe kennis opgedaan over clusteractiviteiten in andere landen en hij heeft er nieuwe contacten gelegd die in de toekomst uitbreiding van het Letse houtbouwcluster mogelijk maken en de promotie van het houtbouwcluster van Letland in andere landen, door middel van samenwerkingspartners.


Als voortzetting van het uitvoeren van de geplande activiteiten van het Letse houtbouwcluster is er een overeenkomst gesloten over de voorbereiding van promotionele artikelen over de houtindustrie in Letland ter publicatie in relevante Zweedse media. Daarnaast zijn er twee publicaties over de leden van het cluster en hun activiteiten gemaakt waardoor ook het Letse houtbouwcluster op de Zweedse markt wordt gepromoot.


Er wordt verder gewerkt aan het creëren van een website van het houtbouwcluster van Letland met als doel er een moderne en op verkoop georiënteerde website van te maken, die kan dienen als verkoopplatform voor de clusterleden.


Het totale budget van het project bedraagt € 488.220.–, waaronder medefinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van (85%) € 414.987,–.


De voltooiing van het project is gepland vóór 31 december 2020.