aktualitātes05.2020

 

Projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” aktualitātes 2020. gada maijā.

LKBK plānoja 8. maijā piedalīties pasākumā Cēsīs “Koka arhitektūras, amatu, rūpniecības dienas”, kurā tiktu popularizēta koka būvniecības un koka būvniecības nozare, tās attīstība Latvijā. Ņemot vērā ārkārtas situāciju Latvijā, LKBK dalība pasākumā ir pārcelta. Šobrīd ir plānots pasākumu organizēt un tajā piedalīties augustā.

Tiek turpināts darbs pie Ad words kampaņas. Aktivitātes rezultātā LKBK mājaslapa būs atpazīstamāka un vieglāk atrodama internetā. Tomēr ņemot vērā ārkārtas situāciju ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās ir aktivitātes, aktivitāte “Ienākošās tirdzniecības misijas” ir atlikta  uz nenoteiktu laiku.

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) - 414 987 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Kontakti:

Gatis Zamurs, izpilddirektors

Tel. 26611663
Fakss 67552231
e-pasts: gatis@woodhouses.lv


02.2020

 

Projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” aktualitātes 2020. gada februārī.

 

Aktīvi notiek darbs un sarunas ar citiem, ārzemju klasteriem, par dalību citos pārrobežu projektos, kas dotu iespēju arī nākotnē klasterim un klastera biedriem iegūt jaunus kontaktus un iespējas paplašināt sakarus.

Turpinot aktivitāti “Sadarbība ar izglītības iestādēm”, 2019. gada decembrī organizētas divas ekskursijas RTU studentiem pie klastera biedriem, lai studentiem būtu iespēja iepazīties ar reālo uzņēmumu darbību, procesiem un iegūt zināšanas klātienē un sarunājoties ar uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem.

Lai popularizēt LKBK un tā biedrus,  turpinās darbs pie Ad words kampaņas. Paredzēts, ka Ad words kampaņas beigās LKBK mājaslapa un biedru kontakti būs vieglāk atrodami un tas radīs papildus iespējas klasterim un tā biedriem popularizēt savus pakalpojumus un preces.

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) - 414 987 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Kontakti:

Gatis Zamurs, izpilddirektors

Tel. 26611663
Fakss 67552231
e-pasts: gatis@woodhouses.lv


11.2019.

Projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” aktualitātes 2019. gada novembrī.

Turpinot īstenot klastera dalību starptautiskos projektos, Centrālās Baltijas programmas 2014. - 2020. gadam realizētā projekta "LEF network China" ietvaros tiek plānotas 2020. gada aktivitātes. Projekta fokusa uzņēmumi piedalīsies izstādē Ķīnā, prezentējot savu preci, tiks organizētas B2B tikšanās, tīklošanas pasākumi un pēc došanās uz Ķīnu un kontaktu nodibināšanas, tiks organizēta arī ienākošā tirdzniecības misija, lai Ķīnas koka jomas pārstāvji varētu iepazīties ar fokusa uzņēmumiem Latvijā un apskatīt to ražotnes un darbu klātienē.

Lai piedalītos vēl citos pārrobežu projektos, aktīvi notiek pārrunas ar uzņēmumiem un izglītības vai zinātniskajām institūcijām, tiek veikta izpēte par pārrobežu sadarbības programmām, kur varētu būt jauni uzsaukumi.

Savukārt, tepat Latvijā jau atkal Rīgas tehniskajā universitātē ir izveidots kurss par koka būvniecību, lai izglītotu studentus par koka jomu un palīdzētu iegūt studentiem ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās, kuras, savukārt, studenti iegūst apmeklējot klastera biedru uzņēmumus.

Tāpat lai popularizēt LKBK un tā biedrus, tiek veidota Ad words kampaņa. Paredzēts, ka Ad words kampaņas beigās LKBK mājaslapa un biedru kontakti būs vieglāk atrodami un tas radīs papildus iespējas klasterim un tā biedriem popularizēt savus pakalpojumus un preces.

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) - 414 987 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Kontakti:

Gatis Zamurs, izpilddirektors

Tel. 26611663
Fakss 67552231
e-pasts: gatis@woodhouses.lv
08.2019.

Projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” aktualitātes 2019. gada augustā.

Šā gada jūlijā, turpinot īstenot klastera dalību starptautiskos projektos, Centrālās Baltijas programmas 2014. - 2020. gadam realizētā projekta "LEF network China" ietvaros, klastera pārstāvis devās uz Ķīnu. Kopā ar Igaunijas un Somijas pārstāvjiem, klastera pārstāvis piedalījās organizētajās ekskursijās un sanāksmēs ar koka būvniecības pārstāvjiem no Ķīnas. Tika nodibināti jauni kontakti un veikta tirgus izpēte.

Projekta aktivitātes “Publikācijas specializētajā ārvalstu presē” turpinātas publikācijas par klastera biedriem ārvalstu presē.

Augusta sākumā, projekta aktivitātes “Sadarbības veidošana ar izglītības iestādēm” ietvaros RTU studenti devās vizītēs pie klastera biedriem, kuri atrodas Jelgavā. Studenti ciemojās Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā un SIA “Cross Timber Systems”

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) - 414 987 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Kontakti:

Gatis Zamurs, izpilddirektors

Tel. 26611663
Fakss 67552231
e-pasts: gatis@woodhouses.lv
05.2019.

Projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” aktualitātes 2019. gada maijā.

Šā gada februārī klastera izpilddirektors Igaunijā apmeklēja konferenci "Holzbau Forum" un tikās ar citu valstu NVO (Smart Housing Sweden, Business Joensuu Finland, Wood house cluster Estonia, Treteknisk (Norway), PrefabLT). Tikšanās laikā tika stāstīts par LKBK darbību, biedriem tika apspriesta turpmākā sadarbība. 

Tāpat februārī Cēsu tehnoloģiju un dizaina vidusskolas audzēkņiem organizēta ekskursija pie klastera biedriem - SIA Pavasars, SIA BykoLat, kuras laikā audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar LKBK biedriem, to darbību.

Projekta aktivitātes “Publikācijas specializētajā ārvalstu presē” regulāri tiek veiktas publikācijas par klastera biedriem ārvalstu presē. 

Turpinot īstenot klastera dalību starptautiskos projektos, Centrālās Baltijas programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros, tiek realizēts projekts "LEF network China", kurā Latvijas koka būvniecības klasteris iesaistīts kā viens no partneriem. Projektā plānots realizēt aktivitātes Latvijas, Igaunijas un Somijas kokrūpnieku produkcijas realizēšanai Ķīnā

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) - 414 987 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Kontakti: Gatis Zamurs, izpilddirektors

Tel. 26611663

e-pasts: gatis@woodhouses.lv
02.2019

Projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” aktualitātes 2019. gada februārī.

6. decembrī tika noorganizēts iepriekš plānotais seminārs par Ziemeļvalsti koka būvniecības tirgu “Koka būvniecība Skandināvijā”. Seminārā ikvienam interesentam, semināra dalībniekam bija iespēja dzirdēt ārvalstu ekspertu viedokli par sadarbību ar Norvēģiju, juridiskajiem aspektiem strādājot Zviedrijas tirgū un citām tēmām.

Savukārt, 2018. gada decembra beigās, turpinot izglītot jauniešu par koka būvniecību Latvijā, Rīgas Tehniskās universitātes studentiem tika organizētas ekskursijas LKBK biedriem. Šo ekskursiju laikā studenti viesojās SIA “Husvik”, SIA “Pavasars”, SIA “Byko Lat”, SIA “Nordic Homes”, SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, SIA “Cross Timber System”.

Tāpat, turpinot īstenot klastera dalību starptautiskos projektos, Centrālās Baltijas programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros, tiek realizēts projekts "LEF network China", kurā Latvijas koka būvniecības klasteris iesaistīts kā viens no partneriem. Projektā plānots realizēt aktivitātes Latvijas, Igaunijas un Somijas kokrūpnieku produkcijas realizēšanai Ķīnā.

Projekta aktivitātes “Mārketinga aktivitātes Latvijā” ietvaros ir izveidots video par koka būvniecību Latvijā, popularizējot LKBK un tā biedru darbu. Tāpat ir veikts tulkojums no  angļu valodas latviešu valodā grāmatai par pasīvo māju būvniecību. To plānots publicēt un izmantot koka būvniecības reklamēšanai Latvijā. 

Tāpat, klasteris un tā biedri, veicinot savu atpazīstamību, regulāri realizē publikācijas ārvalstu presē.

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) - 414 987 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Kontakti:

Gatis Zamurs, 

izpilddirektors

Tel. 26611663

Fakss 67552231

e-pasts: gatis@woodhouses.lv
11.2018

Projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” aktualitātes 2018. gada novembrī.

Turpinot iepriekš uzsāktās aktivitātes, notiek aktīva darbība, lai noorganizētu semināru par Ziemeļvalstu koka būvniecības tirgu. Tajā būs iespējam iepazīties ar aktualitātēm koka būvniecībā Ziemeļvalstīs un iegūt jaunus kontaktus un sadarbības partnerus. Seminārs paredzēts šā gada 6. decembrī un uz to var pieteikties ikviens interesents.

Savukārt, šā gada augustā Rīgas Tehniskās universitātes Vasaras skola viesojās pie LKBK biedru uzņēmumiem (ražotnēs)  - SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts", SIA "Nordic Home" un SIA "Cross timber system". Tāpat, lai iepazīstinātu un izglītotu jaunos speciālistus koka būvniecības nozarē, tiek turpināts kurss “Koka būvniecība” Rīgas Tehniskās universitātes studentiem. 

Īstenojot klastera dalību starptautiskos projektos, Centrālās Baltijas programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros, tiek realizēts projekts "LEF network China", kurā Latvijas koka būvniecības klasteris iesaistīts kā viens no partneriem. Projektā plānots realizēt aktivitātes Latvijas, Igaunijas un Somijas kokrūpnieku produkcijas realizēšanai Ķīnā.

Tāpat, klasteris un tā biedri, veicinot savu atpazīstamību, regulāri realizēt publikācijas kā vietējā, tā ārvalstu presē.

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) - 414 987 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Kontakti: Gatis Zamurs, izpilddirektors

Tel. 26611663

e-pasts: gatis@woodhouses.lv
08.2018.

Projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” aktualitātes 2018. gada augustā.

Arī šogad Latvijas Koka būvniecības klastera biedri piedalījās konferencē “Koka  dienas”, kas norisinājās Cēsīs no 1. līdz 5. maijam. Viens no konferences mērķiem ir parādīt koka pielietojuma daudzveidību, informēt par modernākajām kokapstrādes prasmēm un tehnoloģijām un stāstīt par koka būvniecības priekšrocībām un ar šo informāciju dalījās arī klastera biedri, informējot konferences dalībniekus par realizētajiem projektiem un koka būvniecības priekšrocībām. 

Savukārt, lai klasteris, tā biedri un koka industrija tiktu popularizēta un atpazīta arī ārzemēs, regulāri tiek realizētas publikācijas ārvalstu presē.

Centrālās Baltijas programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros, tiek realizēts projekts "LEF network China", kurā Latvijas koka būvniecības klasteris iesaistīts kā viens no partneriem, Projektā plānots realizēt aktivitātes Latvijas, Igaunijas un Somijas kokrūpnieku produkcijas realizēšanai Tālo Austrumu (Ķīnas) tirgos.

Tāpat LKBK ir uzsācis pētniecības projektu siltinājumu paneļu ražošanai un, paralēli turpinot popularizēt koka būvniecību Latvijā tiktu, tiek organizētas tikšanās un notiek aktīvas sarunas ar Latvijas pašvaldībām par iespēju pašvaldības ēkas būvēt no koka. 


Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) - 414 987 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Kontakti: Gatis Zamurs, izpilddirektors

Tel. 26611663

e-pasts: gatis@woodhouses.lv
05.2018.

Projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” aktualitātes 2018. gada maijā.

Popularizējot Latvijas koka apstrādes industriju vietējā un ārvalstu tirgo, un paaugstinot tās pārstāvju zināšanas par koka apstrādes industriju kopumā, Latvijas koka būvniecības klasteris ir veicis dažādus pasākumus projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” ietvaros. 

Klastera biedru popularizēšana ārvalstu tirgos ir svarīga projekta aktivitāte, tādēļ tiek realizētas klastera biedru publikācijas ārvalstu presē, kas saistīta ar koka apstrādes industriju. Tas ir lielisks veids, kā piedāvāt LKBK biedru produkciju citās valstīs.

Tāpat tiek turpināts darbs pie LKBK mājaslapas izveides. Jau šobrīd tā ir ne tikai informatīva, bet ir izveidota kā pārdošanas platforma. Šobrīd norit darbs pie mājaslapas tulkošanas citās valodās, piemēram, norvēģu un zviedru, lai interesentiem no citām valstīm būtu vieglāk atrast informāciju un sazināties ar LKBK biedriem, lai veidotu sadarbību.

Sadarbībā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu” veikta izpēte par ražošanas procesu uzlabošanu. Pētījums ir noderīgs palīgmateriāls LKBK biedriem, lai uzlabotu ražošanas procesus un veicinātu to darbību. Turpinot sadarbību ar izpētes veicējiem, plānots sagatavot informāciju par uzlabojumiem dažādu klastera biedru ražotnēs.

Kā arī, tika organizēts seminārs “Koka būvniecība Nīderlandē”. Tas tika rīkots ar mērķi sniegt informāciju par koka būvniecības nozari Nīderlandē pēc iespējas lielākam interesentu skaitam (semināru bija iespējams apmeklēt bez maksas) un piesaistot labākos un kompetentākos nozares speciālistus, kā piemēram, juridiskās un ekonomiskās jomas speciālisti no Nīderlandes, kā arī uzņēmumu īpašnieki, kuru darbība ir saistīta ar Nīderlandes koka būvniecības tirgu

 

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) - 414 987 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.
02.2018.

Projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” aktualitātes 2018. gada februārī.

Popularizējot koka apstrādes industriju Latvijas un ārvalstu tirgos, Latvijas koka būvniecības klasteris ir veicis dažādus pasākumus projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Ir pabeigta LKBK mājaslapas izveide un nu tā ir ne tikai informatīva, bet arī uz pārdošanu vērsta mājaslapa, kas palīdzēs palielināt pieprasījumu pēc Latvijas koka būvniecības klastera biedru ražotās produkcijas.

Projekta ietvaros ir iztulkota Zviedrijas būvniecības grāmata “Amahus” no zviedru valodas latviešu valodā. Grāmata būs lielisks palīgs koka apstrādes industrijas pārstāvjiem samazināt esošās barjeras ieejot un attīstos aktivitātes Zviedrijas tirgū. Tāpat, turpinot klastera biedru popularizēšanu Zviedrijas tirgū, ir realizētas klastera biedru publikācijas vairākos Zviedrijas žurnālos, kas specializējas koka būvniecības industrijā.

Turpinot iepazīstināt klastera biedrus ar Skandināvijas tirgu, veiksmīgi aizvadīta konference “Koka būvniecības iespējas Nīderlandes tirgū”, kuras laikā tika stāstīts par iespējām virzīt savu produkciju Nīderlandē, par to, ar kādiem stūrakmeņiem būs jāsaskaras un kā labāk iekarot Nīderlandes koka būvniecības sfēru.

Sadarbībā ar Rīgas tehnisko universitāti, LKBK pārstāvji ir vadījuši  kursu par būvniecību, lai iepazīstinātu studentus, kas ir potenciālie klastera uzņēmumu darbinieki,  ar koka būvniecības sfēru.

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) - 414 987 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.
11.2017.

Projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” aktualitātes 2017. gada novembrī.

Popularizējot koka apstrādes industriju Latvijas un ārvalstu tirgos, Latvijas koka būvniecības klasteris ir veicis dažādus pasākumus projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” ietvaros. 

Šā gada septembrī LKBK vadītājs G.Zamurs piedalījās Štutgartē organizētajā pasākumā “5th Cluster matchmaking conference”, kura laikā tika gūtas jaunas zināšanas par klasteru darbību citās valstīs, nodibināti jauni kontakti, kas nākotnē dos iespēju paplašināt Latvijas koka būvniecības klastera darbību un popularizēt LKBK arī citās valstīs, iegūstot sadarbības partnerus.

Turpinot realizēt Latvijas koka būvniecības klastera plānotās aktivitātes, ir noslēgts līgums par reklāmas rakstu sagatavošanu par koka būvniecības industriju zviedru atbilstošos izdevumos un ir sagatavotas divas publikācijas par klastera biedriem un viņu darbību, popularizējot LKBK arī Zviedrijas tirgū.

Tiek turpināts strādāt pie LKBK mājaslapas izveides, lai no informatīvas mājaslapas tā kļūtu par  modernu uz pārdošanu vērstu mājaslapu un tā kļūs par pārdošanas platformu Latvijas Koka būvniecības klastera biedriem. 

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) - 414 987 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.
08.2017.

Projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” aktualitātes 2017. gada augustā.

Popularizējot koka apstrādes industriju Latvijas un ārvalstu tirgos, 2017. gada vasarā Latvijas koka būvniecības klasteris ir veicis dažādus pasākumus projekta “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Viens no svarīgākajiem pasākumiem līdz šim, kurā Latvijas koka būvniecības klasteris popularizēja savu darbību, ir konference “Koka dienas”, kas norisinājās Cēsīs no 2. līdz 4. maijam. Konferencē piedalījās Latvijas un ārvalstu eksperti – arhitekti, rūpnieki, dizaineri, tehnologi, zinātnieki un amatnieki, kā arī interesenti par koka apstrādes industriju. Dalība konferencē bija nozīmīga, jo koka būvniecība tika pozicionēta kā moderns būvniecības veids, kam izmantots vietējais resurss un zināšanas un konferences starptautiskais mērogs deva iespēju popularizēt Latviju kā koka būvniecības centru Baltijā. Lai palielinātu pieprasījumu pēc Latvijas koka būvniecības klastera biedru ražotās produkcijas, ir uzsākta klastera mājaslapas pārveide – no informatīvas mājaslapas tā kļūs par modernu uz pārdošanu vērstu mājaslapu, kas tiešā veidā kalpos, kā pārdošanas platforma Latvijas Koka būvniecības klastera biedriem.

Projekts “LEF network China”, kurā Latvijas koka būvniecības klasteris iesaistīts kā viens no partneriem, ir apstiprināts Centrālās Baltijas programmas 2014. – 2020. gadam otrajai konkursa kārtai, kas ir pirmais solis, lai nākotnē realizētu aktivitātes Latvijas, Igaunijas un Somijas kokrūpnieku produkcijas realizēšanai Tālo Austrumu (Ķīnas) tirgos.

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) – 414 987 EUR.
Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.
05.2017.

Projekts “Koka būvniecības klastera starptautiskas konkurētspējas veicināšanā”

Projekta mērķis ir koka būvniecības nozares komersantu attīstības veicināšana vietējā un eksporta tirgos. Veicinot sadarbību starp klastera biedriem un dažādām organizācijām ārpus klastera, uzlabot koka būvniecības atpazīstamību vietējā tirgū un veidot pozitīvu klastera tēlu sabiedrībā. Kā arī paaugstināt koka konstrukciju pārdošanas apjomus ārpus Latvijas, veicot jaunu eksporta tirgu apgūšanu.

Projekta galvenās darbības:

1. Realizēt informatīvo kampaņu Latvijas medijos par koka būvniecību, veidojot publikācijas, intervijas, radio reklāmas un citus marketinga pasākumus;
2. Pretendēt uz klastera ekselences sertifikāciju, lai nodrošinātu klastera labāku pārvaldību un atpazīstamību starptautiskā vidē;
3 .Izveidot Būvniecības un arhitektūras informācijas centru, kur tiks organizēti regulāri semināri Latvijas un ārvalstu arhitektiem un būvkonstrukotriem;
4. Organizēt seminārus ar ārvalstu speciālistu dalību, lai klastera biedriem palīdzētu attīstīt savu biznesa darbību mērķa tirgos.
5. Klastera mājaslapas pārveide. Paredzēts izveidot pārdošanas platformu Latvijas Koka būvniecības klastera biedriem.
6. Veidot publikācijas par klastera biedru produkcijām, tādā veidā palielinot eksporta apjomus un atpazīstamību mērķa tirgos.

Projekta plānotie rezultāti:

1. Palielinot eksporta apjomus uz Zviedriju, Franciju, Nīderlandi un Lielbritāniju, samazināt Norvēģijas proporciju koka būvniecības uzņēmumu eksporta kopapjomā. Tādejādi tiks palielināts uzņēmumu eksporta apjoms, attīstīti šobrīd vāji apgūti tirgi, vienlaikus novēršot riskus, kas rodas uzņēmumiem lielāko daļu savas produkcijas eksportējot uz vienu valsti – Norvēģiju.
2. Veicināts sadarbība starp uzņēmējiem un zinātniskajām un pētniecības organizācijām, veidojot sadarbības kultūru starp zinātni un uzņēmējdarbību vienlaikus veicinot Latvijas ražotāju konkurētspēju un audzējot ražoto produktu pievienoto vērtību.
3. Veicināt regulāru sadarbību starp klastera uzņēmumiem un uzņēmēju tiešu iesaistīšanos izglītības satura veidošanā, uzlabojot augstskolu beidzēju profesionālo kvalifikāciju.
4. Paaugstināt Latvijas Koka būvniecības klastera biedru eksporta apjomus vismaz par 10 %, savukārt apgrozījuma apjomu vismaz par 6%.

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) - 414 987 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.