Izglītības iestādes

Katru gadu kopš Latvijas Koka būvniecības klastera izveides aktivitātes un arī resursi ir tikuši novirzīti ciešai sadarbībai ar izglītības iestādēm - studentu iepazīstināšanai ar Latvijas Koka būvniecības klastera biedru ražotnēm un biznesa specifiku. 

Studentiem ir tikušas nodrošinātas prakses vietas uzņēmumos kā arī koka būvniecības klastera biedri proaktīvi dodas pie studentiem lasot lekcijas par koka būvniecības specifiku, attīstību un prezentē tos, kā studentu potenciālas darba vietas. 

Zinātniski pētnieciskās organizācijas veic testus dažādiem inovatīviem produktiem, aktīvi piedalās klastera darbā, lai nodrošinātu savu ideju un atklājumu maksimālu ātru nokļūšanu līdz ražojošajiem uzņēmumiem.

education

RTU

rtu@rtu.lv

ViA

info@va.lv