Sākumlapa

lodz

 

Projekts “Koka būvniecības klastera starptautiskās konkurētspējas veicināšanā”

Projekta mērķis ir koka būvniecības nozares komersantu attīstības veicināšana vietējā un eksporta tirgos. Veicinot sadarbību starp klastera biedriem un dažādām organizācijām ārpus klastera, uzlabot koka būvniecības atpazīstamību vietējā tirgū un veidot pozitīvu klastera tēlu sabiedrībā. Kā arī paaugstināt koka konstrukciju pārdošanas apjomus ārpus Latvijas, veicot jaunu eksporta tirgu apgūšanu.

Projekta galvenās darbības:

  • Realizēt informatīvo kampaņu Latvijas medijos par koka būvniecību, veidojot publikācijas, intervijas, radio reklāmas un citus marketinga pasākumus;
  • Pretendēt uz klastera ekselences sertifikāciju, lai nodrošinātu klastera labāku pārvaldību un atpazīstamību starptautiskā vidē;
  • Izveidot Būvniecības un arhitektūras informācijas centru, kur tiks organizēti regulāri semināri Latvijas un ārvalstu arhitektiem un būvkonstrukotriem;
  • Organizēt seminārus ar ārvalstu speciālistu dalību, lai klastera biedriem palīdzētu attīstīt savu biznesa darbību mērķa tirgos.
  • Klastera mājaslapas pārveide. Paredzēts izveidot pārdošanas platformu Latvijas Koka būvniecības klastera biedriem.
  • Veidot publikācijas par klastera biedru produkcijām, tādā veidā palielinot eksporta apjomus un atpazīstamību mērķa tirgos.

Projekta plānotie rezultāti:

• Palielinot eksporta apjomus uz Zviedriju, Franciju, Nīderlandi un Lielbritāniju, samazināt Norvēģijas proporciju koka būvniecības uzņēmumu eksporta kopapjomā. Tādejādi tiks palielināts uzņēmumu eksporta apjoms, attīstīti šobrīd vāji apgūti tirgi, vienlaikus novēršot riskus, kas rodas uzņēmumiem lielāko daļu savas produkcijas eksportējot uz vienu valsti – Norvēģiju.

• Veicināts sadarbība starp uzņēmējiem un zinātniskajām un pētniecības organizācijām, veidojot sadarbības kultūru starp zinātni un uzņēmējdarbību vienlaikus veicinot Latvijas ražotāju konkurētspēju un audzējot ražoto produktu pievienoto vērtību.

• Veicināt regulāru sadarbību starp klastera uzņēmumiem un uzņēmēju tiešu iesaistīšanos izglītības satura veidošanā, uzlabojot augstskolu beidzēju profesionālo kvalifikāciju.

• Paaugstināt Latvijas Koka būvniecības klastera biedru eksporta apjomus vismaz par 10 %, savukārt apgrozījuma apjomu vismaz par 6%.

Projekta kopējais budžets ir 488 220 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%) – 414 987 EUR. Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada 31. decembrim. Kontakti: Gatis Zamurs, izpilddirektors Tel. 26611663 Fakss 67552231 e-pasts: gatis@woodhouses.lv